Zeven redenen om je nu in te schrijven

Socialtens staat voor:

Sociale zekerheid

Je vormt samen met andere ondernemers een vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Door deelname ben je zeker van inkomsten in het geval dat je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Maar we gaan ook uit van wederkerigheid: als je collega-ondernemer arbeidsongeschikt wordt, help jij hem of haar. Op deze manier krijgt iedereen financiële ruimte bij arbeidsongeschiktheid.


Betrouwbaar

Socialtens werkt samen met het bedrijfsgezondheidsdienstverleners. Arbo- of  bedrijfsartsen stellen vast of iemand arbeidsongeschikt is of niet. Dit voorkomt discussies en misbruik.


Laagdrempelig

Kom je niet in aanmerking voor een AOV, omdat je te oud bent of een zwaar beroep uitoefent? Iedere gezonde ondernemer, met of zonder personeel, kan zich aanmelden bij ons.


Ongelimiteerd

Er is altijd plaats voor nieuwe deelnemers. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers. Bij een groter aantal deelnemers worden de risico’s en kosten beter gespreid.


Overzichtelijk en eenvoudig 

Je schrijft je in en je hebt er verder geen omkijken naar. Er wordt geen aparte vereniging door Socialtens opgericht, geen ledenvergadering belegd of aparte bankrekening voor je geopend. Je hebt het als ondernemer tenslotte al druk genoeg. 


Financieel aantrekkelijk 

Heb je op dit moment een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 30 dagen? Dan kun je waarschijnlijk duizenden euro’s besparen door deelname aan Socialtens te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij je de wachttijd verlengt naar 24 maanden.


Onbezorgd

Eventuele zorgen over arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies kunnen overboord. Met Socialtens bouw je samen met gelijkgestemden aan bestaanszekerheid.