Stap voor stap

Aanmelden

Aanmelden

Je meldt je aan op deze website en je kiest je donatieniveau volgens één van de onderstaande tabellen. Sta je op de loonlijst, dan gebruik je de tabel Bruto maandsalaris. Sta je niet op de loonlijst, dan gebruik je de tabel Belastbare jaarwinst uit onderneming. Je kunt natuurlijk ook een lager donatieniveau kiezen.

Als je alles ingevuld hebt en je akkoord bent gegaan met het reglement ontvang je een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Deze e-mail bevat een link die je doorstuurt naar de website van Socialtens. Via deze pagina kun je je inschrijfgeld veilig via IDeal betalen. Nadat je dit gedaan hebt ben je deelnemer van Socialtens.

Belastbare jaarwinst

Belastbare jaarwinst uit onderneming te kiezen donatieniveau
lager dan €12.000 deelname niet mogelijk
tussen €12.000 en €15.000 € 1.000
tussen €15.001 en €20.000 € 1.500
tussen €20.001 en €30.000 € 2.000
tussen €30.001 en €40.000 € 2.500
tussen €40.001 en €50.000 € 3.000
hoger dan €50.000 € 3.500

Bruto maandsalaris

Bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld te kiezen donatieniveau
lager dan €1.200 deelname niet mogelijk
tussen €1.200 en €2.000 € 1.000
tussen €2.001 en €3.000 € 1.500
tussen €3.001 en €4.000 € 2.000
tussen €4.001 en €5.000 € 2.500
tussen €5.001 en €6.000 € 3.000
hoger dan €6.000 € 3.500
Arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt?

Dit kun je gemakkelijk doorgeven via jouw beveiligde online omgeving. Socialtens neemt deze melding in behandeling en zorgt ervoor dat jij, als je langer dan 4 weken arbeidsongeschikt verwacht te zijn, een afspraak krijgt met een bedrijfsarts. Nadat de bedrijfsarts de mate van arbeidsongeschiktheid heeft bepaald ontvang je automatisch je donatie.

Niet langer arbeidsongeschikt?

Als je gedeeltelijk of volledig hersteld bent, geef je dit door aan Socialtens, via jouw beveiligde online omgeving.

Je donatie zal worden aangepast of stopgezet.Schenken

Schenken

Socialtens berekent maandelijks het bedrag dat in die maand als schenking aan jou gevraagd gaat worden. Dit gebeurt onder andere aan de hand van het aantal arbeidsongeschikte deelnemers en het gekozen donatieniveau. Je krijgt hiervoor een betaalverzoek per mail. De schenkingen van alle deelnemers samen worden gebruikt om te doneren aan je arbeidsongeschikte collega-deelnemer(s).