Wat kost het?

Je betaalt eenmalig inschrijfgeld van €200,- en een maandelijkse vaste bijdrage van €15,-.

Daarnaast draag je, maandelijks, een beperkt bedrag af via Socialtens, aan je arbeidsongeschikte collega-deelnemers. De hoogte van deze schenking hangt met name af van het aantal arbeidsongeschikte deelnemers en je gekozen donatieniveau. De schenking zal nooit hoger zijn dan de maximale schenking zoals weergegeven in het onderstaand voorbeeld.

Een deelnemer met een gekozen donatieniveau van bijvoorbeeld €3.000,- schenkt twee keer zoveel als iemand die voor een donatieniveau van €1.500,- heeft gekozen. De lasten worden dus eerlijk verdeeld.

Direct aanmelden


Voorbeeld: 

Als je hebt gekozen voor een donatieniveau van €2.500,- 
dan schenk je €33,85 bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 1,25%.

Op het moment dat een arbeidsongeschikte deelnemer een afspraak heeft gehad bij een bedrijfsarts, heeft deze bedrijfsarts de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Aan de hand van dit percentage zal er geschonken worden aan deze zieke deelnemer.

Bijvoorbeeld: De bedrijfsarts heeft geconstateerd dat de deelnemer voor 50% arbeidsongeschikt is voor het uitvoeren van zijn of haar beroep. Dit houdt in dat de deelnemer 50% van het gekozen donatieniveau zal ontvangen.

Deze deelnemer zal in dit geval dan ook voor 50% mee-schenken aan andere arbeidsongeschikte deelnemers.

Donatie-drempel: 
- 20% of lager = geen donatie
- Hoger dan 70% = 100% gekozen van het gekozen donatieniveau

Stap voor stap