Wat kost het?

Je betaalt eenmalig inschrijfgeld van €200,- en een maandelijkse vaste bijdrage van €15,-.

Daarnaast draag je, maandelijks, een beperkt bedrag af via Socialtens, aan je arbeidsongeschikte collega-deelnemers. De hoogte van deze schenking hangt met name af van het aantal arbeidsongeschikte deelnemers en je gekozen donatieniveau. De schenking zal nooit hoger zijn dan de maximale schenking zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Een deelnemer met een gekozen donatieniveau van bijvoorbeeld €3.000,- schenkt twee keer zoveel als iemand die voor een donatieniveau van €1.500,- heeft gekozen. De lasten worden dus eerlijk verdeeld.

Direct aanmelden


Voorbeeld: 
Als je hebt gekozen voor een donatieniveau van €2.500,- 
dan schenk je €33,85 bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 1,25%.

In de onderstaande tabel kan je zien wat je schenkingsbedrag zal zijn.

Schenkings-tabelPercentage deelnemers die arbeidsongeschikt zijn
Donatieniveau 0,70% 1% 1,25% 2% 3% Maximale schenking
€1.000,- €7,54 €10,81 €13,54 €21,83 €33,09 €70,-
€1.500,- €11,31 €16,21 €20,31 €32,75 €49,63 €105,-
 €2.000,- €15,08 €21,61 €27,08 €43,66 €66,17 €140,-
€2.500,- €18,85 €27,01 €33,85 €54,58 €82,71 €175,-
€3.000,- €22,62 €32,42 €40,62 €65,50 €99,26 €210,-
€3.500,- €26,39 €37,82 €47,39 €76,41 €115,80 €245,-

Bovenstaande bedragen zijn exclusief de vaste maandelijkse bijdrage.

Het gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage bij ondernemers ligt op 1,25%.

Stap voor stap