Zó werkt het?

Socialtens is een alternatief voor een AOV verzekering.


Arbeidsongeschikt zijn is iets waar niemand op zit te wachten, maar toch iedereen kan overkomen. Vaak wordt het veroorzaakt door iets wat je zelf niet eens in de hand hebt. Voor ZZP’ers en ondernemers is dit vaak extra lastig omdat zij niet altijd iemand hebben om op terug te vallen. In dat geval is het wel zo fijn als er voor je wordt gezorgd, en dat is precies wat we bij Socialtens doen. Socialtens is namelijk een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Lees hier hoe het precies werkt.

Ontvang maandelijks een donatiebedrag

                                       

Bij Socialtens helpen de deelnemers elkaar uit de brand. Het bedrag wat je maandelijks betaalt, zal worden uitgekeerd aan de deelnemers die het op dat moment nodig hebben. Raak je dus arbeidsongeschikt, dan ontvang je maandelijks een donatiebedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de beoordeling van een bedrijfsarts en wordt na een wachttijd van 28 dagen bekendgemaakt. Het bedrag is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en wordt belastingvrij uitbetaald. Je kunt kiezen uit de volgende donatieniveaus: 

€1.000,- €1.500,- €2.000,- €2.500,- €3.000,- €3.500,-

Aan de hand van het inkomen uit jouw onderneming maak je een keus uit één van de bovenstaande bedragen.

Welk bedrag ontvang je dan precies?


Als je meer dan 70% arbeidsongeschikt bent, dan krijg je 100% uitbetaald. Als je 20% of minder arbeidsongeschikt bent, ontvang je geen donatie. Ben je bijvoorbeeld 40% arbeidsongeschikt dan krijg je 40% van het gekozen donatieniveau uitbetaald. Op het moment dat je niet meer arbeidsongeschikt bent, meld je je herstel en stopt de donatie.

Hoe lang duren de donaties?


Arbeidsongeschiktheid kan door veel dingen worden veroorzaakt. Het herstel is dan ook voor bijna ieder geval weer anders. Om die reden kun je tot en met 24 maanden aaneengesloten donaties van ons ontvangen. Het is namelijk zo dat maar liefst 98% van de arbeidsongeschikte ondernemers binnen 24 maanden weer aan het werk is.

Arbeidsongeschiktheid melden bij de bedrijfsarts


Via een beveiligde online omgeving van Socialtens kun je jouw arbeidsongeschiktheid bij ons melden. Wij nemen deze melding vervolgens in behandeling en zorgen ervoor dat je binnen 4 weken een afspraak hebt met een bedrijfsarts. Nadat deze melding bij de bedrijfsarts is binnengekomen, zal de bedrijfsarts op de geplande afspraak jouw mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen. Hierbij wordt ook gekeken naar de werkzaamheden die je nog wel kan verrichten. Dit is voor jezelf enorm fijn omdat wij weten dat ondernemers het liefst zo snel mogelijk weer willen beginnen met werken. De reïntegratie-arts geeft je duidelijkheid en een plan van aanpak dat ervoor zorgt dat je zo snel mogelijk herstelt. De bedrijfsarts heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht en zal je medische gegevens vertrouwelijk behandelen.

                           

Heb je nog vragen?


Indien je nog vragen hebt kun je gerust contact met ons opnemen. Wij zullen je vragen dan helder beantwoorden en ervoor zorgen dat het helemaal duidelijk is wat wij precies aanbieden en wat voor jou de voordelen zijn.

Wat kost het?