Hoe werkt het?

Socialtens is een alternatief voor een AOV verzekering.

Je bent ondernemer en je schrijft je in bij Socialtens. Je kiest één van de volgende donatieniveaus:

€1.000,- €1.500,- €2.000,- €2.500,- €3.000,- €3.500,-

Dit zijn de bedragen die je netto zult ontvangen als je arbeidsongeschikt raakt. Aan de hand van het inkomen uit jouw onderneming maak je een keus uit één van de bovenstaande bedragen.

Als je arbeidsongeschikt wordt krijg je, na een wachttijd van 28 dagen en beoordeling van een bedrijfsarts, het gekozen donatiebedrag. Dit wordt naar verhouding tot de mate van je arbeidsongeschiktheid, maandelijks netto uitbetaald. Het bedrag dat je krijgt wordt door de overige deelnemers, via Socialtens, belastingvrij aan jou geschonken.

Je kunt maximaal 24 maanden aaneengesloten donaties ontvangen vanuit Socialtens. Maar liefst 98% van arbeidsongeschikte ondernemers zijn binnen 24 maanden weer aan het werk.

Je kunt je via jouw beveiligde online omgeving van Socialtens arbeidsongeschikt melden.

Socialtens neemt deze melding in behandeling en zorgt ervoor dat je binnen 4 weken een afspraak hebt met een bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts beoordeelt jouw mate van arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt er gekeken naar de werkzaamheden die je nog kan verrichten.

Als je meer dan 70% arbeidsongeschikt bent, dan krijg je 100% uitbetaald. Als je 20% of minder arbeidsongeschikt bent, ontvang je geen donatie. Ben je bijvoorbeeld 40% arbeidsongeschikt dan krijg je 40% van het gekozen donatieniveau uitbetaald. Op het moment dat je niet meer arbeidsongeschikt bent meld je je hersteld en stopt de donatie.

De bedrijfsarts heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht en zal je medische gegevens vertrouwelijk behandelen. 

Wat kost het?