Blog

Socialtens biedt ondersteuning én inkomen aan zzp'ers bij ziekte

Socialtens biedt ondersteuning én inkomen aan zzp'ers bij ziekte

AALTEN - In ons land zijn zo'n 1,3 miljoen zzp'ers. Socialtens biedt hen een vangnet voor het geval ze arbeidsongeschikt worden en daardoor zonder inkomen komen te zitten.

Door Lydia ter Welle

Een zzp'er kan zich aanmelden bij Socialtens en aangeven welk bedrag hij zou willen ontvangen, wanneer hij arbeidsongeschikt zou worden. Vanaf dat moment betaalt hij een vast bedrag van 15 euro per maand. Het te ontvangen bedrag kan liggen tussen 1.000 en 3.500 euro netto per maand. Wanneer één van de 'inschrijvers' zich ziek meldt, krijgt hij de maandelijkse donatie ter hoogte van het bij inschrijving bedongen bedrag. Dat bedrag wordt gezamenlijk betaald door de andere inschrijvers, die elk naar rato van hun eigen inschrijvingsbedrag meebetalen.

Willem Bakker, directeur van Socialtens, vertelt: "Iemand die als zzp'er aan de slag gaat, zal ongetwijfeld goed nadenken over wat er nodig is. Zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, maar ook een aansprakelijkheids- en een rechtsbijstandsverzekering. Ongetwijfeld komt daarbij ook de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voorbij. Onze ervaring leert dat die verzekering echter - afhankelijk van de persoon (leeftijd, voorgeschiedenis) en het beroep (een bureaubaan of fysiek zwaar werk) - een behoorlijk hoog bedrag aan premie kost. Daarvoor schrikken veel zzp'ers terug, en met argumenten als 'ik ben jong en gezond, en ik mankeer niks' wordt het afsluiten van zo'n AOV vaak even overgeslagen. En dat is juist het probleem, want dat ongelukje, die ziekte, die zie je niet aankomen. Dan is Socialtens een goede oplossing. Want voor een inschrijfbedrag van 200 euro en een maandelijkse vaste bijdrage van 15 euro kunje wel zorgen dat je bij ziekte niet helemaal verstoken bent van inkomen."

Bakker legt uit: "Iemand die inschrijft bij Socialtens kan kiezen hoe hoog de donatie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid moet zijn per maand. Je betaalt dan vast vijftien euro per maand, en je betaalt naar rato mee aan de donatie voor een zieke collega. Kies je voor jezelf een lage donatie, bijvoorbeeld 1000 euro, dan betaal je een lager bedrag dan iemand die een hogere donatie vraagt, bijvoorbeeld het maximum van 3500 euro. Het variabele bedrag per maand is afhankelijk van het aantal zieke deelnemers. Uit onderzoek van CBS en TNO blijkt dat het ziekteverzuim bij ZZP’ers zo rond de 1,25 % ligt."

De methode doet enigszins denken aan die van het Broodfonds: daarbij doneren de deelnemers aan het fonds ook aan de zieke collega-zzp'er, die zelf bepaalt of hij al dan niet kan werken. Bakker: "Bij Socialtens is dat anders. Daar meldt een deelnemer zich ziek, en dan wordt die melding door een bedrijfsarts beoordeeld. Die bepaalt op professionele wijze of de deelnemer arbeidsongeschikt is en voor hoeveel procent. En vervolgens gaat een re-integratietraject van start, om te zorgen dat de deelnemer zo goed mogelijk herstelt, en op het juiste moment weer gedeeltelijk of helemaal zijn werk kan hervatten. De ziekmelding en vervolgens ook het hersteltraject worden op professionele wijze begeleid."

Wie langer dan 28 dagen ziek is, ontvangt maximaal twee jaar een donatie. "Maar bij het re-integratietraject hoort in het uiterste geval bijvoorbeeld ook ondersteuning op weg naar werk dat iemand nog wél kan doen. Kortom: het gaat niet alleen om geld, maar ook om mensen zo goed mogelijk te helpen op weg naar beter worden en naar hervatting van werk, of dat nu hetzelfde werk is of ander soort werk."

Socialtens biedt ondersteuning én inkomen aan zzp'ers bij arbeidsongeschiktheid | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit